Reglement

Art 1. Indien u na het lezen van dit reglement nog vragen heeft, controleer dan eerst de FAQ pagina alvorens ons te contacteren

Art 2. De hindernissenloop wordt georganiseerd door de VZW Run2Escape, met zetel te 9032 Wondelgem, Winkelstraat 53 (ondernemingsnummer 0536.628.744), hierna genoemd de VZW en/of de organisator

Art 3. De opbrengst van de hindernissenloop wordt besteed aan een goed doel kaderend in het maatschappelijk doel van de VZW namelijk Het Kinderkankerfonds

Art 4. Door zijn/haar inschrijving erkent elke deelnemer kennis genomen te hebben van het huidig reglement en dit als bindend te aanvaarden.

Algemeen

Art 5. Elke deelnemer van The Great Escape verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de hindernissenloop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen. Niemand verplicht u om de hindernissen te nemen. Ken uw lichaam, vertraag of stop wanneer het niet meer gaat. Teamgeest is het belangrijkste: samen ontsnappen en hindernissen overwinnen. Help elkaar, steun elkaar en loop samen over de finish

Art 6. De organisatie neemt alle voorzorgsmaatregelen die in haar mogelijkheden ligt om de hindernissenloop op een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de organisatie van de hindernissenloop. Er is een medische hulpverlening aanwezig op deze wedstrijd. De deelnemers worden ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen gedurende hun deelname aan onze wedstrijd.

Art 7. De deelnemer verbindt zich ertoe om alle instructies, onder meer inzake veiligheid, het te volgen loopparcours, edm… van de organisator te zullen volgen.

Art 8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor VZW Run2Escape en zal niet gedeeld worden met andere organisaties met uitzondering van onze hoofdpartners, indien zij hierom vragen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u akkoord te gaan met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van VZW Run2Escape, zonder hiervoor een vergoeding te claimen

Art 9. U laat te allen tijde de toegangswegen open zodat, indien nodig, de hulpdiensten eenvoudig kunnen passeren

Art 10. De deelnemer zal geen afval op het parcours of in de omgeving ervan achterlaten en neemt zelf al zijn/haar afval mee of deponeert het in de daartoe bestemde afvalcontainers.

Art 11. Bij opzettelijke beschadiging van een hindernis of andere delen van de infrastructuur zullen medewerkers maatregelen treffen en de politie verwittigen.

Art 12. Na de wedstrijd kan u gebruik maken van de kleedkamers met douche. Medewerkers zullen regelmatig de kleedkamers controleren bij misbruik of vernieling zullen zij de nodige maatregelen treffen.

Art 13. Toiletten zijn gratis, gelieve deze dan ook proper achter te laten voor de mensen die volgen

Art 14. Enkel de deelnemer van wie het inschrijvingsgeld tijdig is betaald zal tot de hindernissenloop worden toegelaten. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelfs niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.

Inschrijving

Art 15. De minimumleeftijd om deel te nemen is:

The Great Escape & The Great Escape 1/2de Marathon:

 • 12 – 13 jaar: Geboortedatum voor 18/05/2006 en het geboortejaar 2005 (weliswaar is begeleiding van een 18+ verplicht)
 • Vanaf geboortejaar 2004 is individuele deelname mogelijk.

The Great Escape Competition & The Great Escape Teamcompetition:

 • Vanaf 14 jaar: geboortedatum vóór 19/05/2004

Art 16. Uw inschrijving wordt pas goedgekeurd na de ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Art 17. Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want via dit e-mailadres ontvang je kort voor het evenement een bevestigingse-mail met je startnummer. De startnummers zullen eveneens enkele weken voordien op de website aangekondigd worden. De namenlijsten met startnummers zullen ook geafficheerd worden aan het secretariaat.

Art 18. U meldt zich aan met de ingevulde Bijlage A en uw identiteitskaart. Indien u van een bepaalde korting geniet (indien ingeschreven voor 1 mei) brengt u ook deze kaart mee (Brandweer, Politie, Militairen, Studenten) De startnummers verschijnen enkele weken voordien op de website. U krijgt dan al het benodigd materiaal om te kunnen starten.

Art 19. Iedere deelnemer ontvangt vóór de hindernissenloop een chip. De deelnemer zal de chip tijdens de hindernissenloop op zich dragen volgens de instructies verstrekt door de organisator. Deze chip wordt door de deelnemer onmiddellijk na de hindernissenloop op de daartoe aangegeven plaats aan de organisator terug gegeven. Indien de deelnemer de chip niet aan de organisator teruggeeft, om welke reden ook o.m. verlies, zal de deelnemer aan de organisatie een schadevergoeding betalen gelijk aan € 25,00.

Wedstrijd

Art 20. Gemotoriseerde voertuigen, fietsen en andere vervoersmiddelen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

Art 21. Iedere deelnemer ontvangt een festivalbandje met nummer, dit moet ten allen tijde gedragen worden.

Art 22. Starttijden: Deze zijn nog onderhevig aan wijzigingen en worden voordien op de website geplaatst.

 • The Great Escape Competition: Afhankelijk van het aantal deelnemers:
  19 mei 2018, tussen 09u00 en 11u00.
 • The Great Escape Team Competition: Afhankelijk van het aantal deelnemers:
  19 mei 2018, tussen 11u00 en 13u00.
 • The Great Escape – Saturday 19 mei 2018 (1500):
  • Wave 1: 13u00 (150)
  • Wave 2: 13u20 (150)
  • Wave 3: 13u40 (150)
  • Wave 4: 14u00 (150)
  • Wave 5: 14u20 (150)
  • Wave 6: 14u40 (150)
  • Wave 7: 15u00 (150)
  • Wave 8: 15u20 (150)
  • Wave 9: 15u40 (150)
  • Wave 10: 16u00 (150)
 • The Great Escape 1/2de Marathon + The Great Escape Ultimate: Afhankelijk van het aantal deelnemers:
  20 mei 2018, tussen 11u00 en 13u00.
 • The Great Escape – Sunday 20 mei 2018 (1050):
  • Wave 1: 13u00 (150)
  • Wave 2: 13u20 (150)
  • Wave 3: 13u40 (150)
  • Wave 4: 14u00 (150)
  • Wave 5: 14u20 (150)
  • Wave 6: 14u40 (150)
  • Wave 7: 15u00 (150)

Art 23. U mag zich 15 minuten voor uw starttijd begeven naar uw startbox.

Art 24. Voer de hindernis uit op de meest logische manier EN zoals deze aangegeven is door de organisatie en NIET op de makkelijkste manier.

Art 25. Bij een ernstig incident van om het even welke aard dan ook, aarzel niet om een medewerker aan te spreken.

Bijkomende richtlijnen voor The Great Escape Competition.

Art 26. Categorieën, zowel voor mannen en vrouwen.

  • 14 jaar tot en met 18 jaar: Junioren (Na 20/05/1999 – voor 19/05/2004)
  • 19 jaar tot en met 25 jaar: Beloften (Na 20/05/1992 – voor 19/05/1999)
  • 26 jaar tot en met 35 jaar : Elite (Na 20/05/1982 – voor 19/05/1992)
  • 36 jaar tot en met 45 jaar : Masters (Na 20/05/1972 – voor 19/05/1982)
  • 46+ jaar: Veteranen (… – voor 19/05/1972)

Art 27. Een categorie wordt pas geopend indien er minstens 10 lopers voor deze categorie deelnemen. Pas van zodra er genoeg inschrijvingen zijn dat een andere categorie bezet kan worden met minstens 10 lopers worden de lopers opgesplitst, dit geldt ook voor vrouwen. Als er 10 vrouwen deelnemen lopen zij voor 1 categorie ‘vrouwen’.

Art 28. Iedere deelnemer krijgt een genummerde t-shirt, deze moet ten allen tijde zichtbaar gedragen worden in combinatie met het festivalbandje. De genummerde t-shirt kan hij afhalen op het secretariaat in ruil voor zijn ID kaart. Deze genummerde t-shirt wordt na de wedstrijd terugbezorgd aan het secretariaat, ook als deze gescheurd is. De ID kaart wordt dan teruggeven.

Art 29. Per 30 sec vertrekt er 1 loper. Deze nummers worden afgeroepen en op de “GO” van de Marshall mag deze persoon vertrekken.

Art 30. In uw startbox plaatst u zich op nummervolgorde. Indien u te laat bent, wacht u tot iedereen vertrokken is en sluit u achteraan aan. Van zodra iemand niet aanwezig is in de voorsorteerbox wordt zijn startplaats onmiddellijk ingenomen door de volgende, wat inhoudt dat iedereen vanaf dan 10sec vroeger vertrekt dan zijn initiële starttijd. Dit maakt het voor ons mogelijk om laatkomers achteraan aan te sluiten. Na 11u00 wordt er NIET meer gestart.

Art 31. Elke deelnemer krijgt drie extra polsbandjes. Bij het niet nemen van een hindernis geeft u een bandje af aan de Marshall. Indien u geen bandjes meer heeft kan u de wedstrijd verderzetten, uw resultaat telt echter niet meer mee voor de rangschikking. Indien u een bandje zou kwijt zijn meldt u dit aan de eerst volgende Marshall. Alle geknipte bandjes worden verzameld en nadien gecontroleerd.

Art 32. Maximaal 2 uur na uw starttijd dient u de aankomst bereikt te hebben zo niet volgt automatische diskwalificatie EK en WK kwalificatie. U kan natuurlijk nog steeds de wedstrijd uitlopen.

Art 33. Indien er een hindernis om eender welke reden moet worden afgesloten, zal er, van iedere deelnemer die de hindernis ondertussen nam, een bepaalde tijd afgetrokken worden. Deze tijd wordt nadien in mindering gebracht voor het klassement.

Art 34. De organisator heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de hindernissenloop en over de vaststelling van de rangschikking. Hij kan op ieder ogenblik, zonder inspraak van wie dan ook, beslissingen nemen aangaande een wijziging van het loopparcours, het al dan niet verder zetten van de hindernissenloop, het uit de hindernissenloop verwijderen van deelnemers, het nemen van sancties ten overstaan van deelnemers zoals diskwalificatie, … De deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisator.

Art 35. De organisatie zal zo snel mogelijk alle resultaten kenbaar te maken. De prioriteit ligt bij de individuele resultaten dus het is mogelijk dat de teamresultaten pas later bekend gemaakt zullen worden.

Art 36. Elke hindernis dient zo centraal mogelijk genomen te worden (!). Enkel bij inhaal bewegingen mag men uitwijken, waar mogelijk, en indien het het doel van de hindernis niet schaadt.

Art 37. Het woord van de Marshall is heilig. Indien u het toch niet eens bent met een Marshall zijn mening, doe verder met de wedstrijd en zoek na de finish onmiddellijk een HeadMarshall op om uw uitleg te doen. Afhankelijk van de ernst van de zaak neemt hij een beslissing of geeft hij de zaak door aan ‘de reglement verantwoordelijke’ van de organisatie. Daar kunnen beide partijen nog eens hun verhaal doen en hij neemt een beslissing. Die beslissing is bindend. Weet dat 90% van alle Marshalls zelf het parcours zal uitgevoerd hebben in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Zij worden tevens opgeleid op het parcours door ervaren OCR Runners van OCR Belgium. 

Art 38. De lopers die deelnemen aan de individuele competitie doen mee aan subcategorieën, elk met hun eigen kenmerken.

 1. The Great Escape Competition: Prijzenpot voor de top 3 overall, kan uitgebreid worden naargelang het aantal deelnemers, medailles voor de top 3 van elke samengestelde leeftijdsgroep (zie art. 27)
 2. Lion Series Competition: Enkel deelnemers van de 3 deelnemende competities: puntenverdeling per werkelijke leeftijdscategorie
 3. European Championships Qualifier: Kwalificatiewedstrijd voor het EK, top 10 overall voor PRO, top 10 per werkelijke leeftijdscategorie. Indien minder dan 20 deelnemers in een leeftijdscategorie wordt de 50% regel toegepast. Minimum leeftijd 16 jaar.
 4. OCR World Championships Qualifier: Kwalificatiewedstrijd voor het WK, top 5 overall voor PRO, top 5 per werkelijke leeftijdscategorie. Indien minder dan 10 deelnemers in een leeftijdscategorie wordt de 50% regel toegepast. Minimum leeftijd 18 jaar. 

Bijkomende richtlijnen voor The Great Escape Team Competition

Art 39. De eerste 3 teams vallen in de prijzen.

Art 40. Iedere Teamleader krijgt een genummerde t-shirt, deze moet ten allen tijde zichtbaar gedragen worden in combinatie met het festivalbandje. De genummerde t-shirt kan hij afhalen op het secretariaat in ruil voor zijn ID kaart. Deze genummerde t-shirt wordt na de wedstrijd terugbezorgd aan het secretariaat, ook als deze gescheurd is. De ID kaart wordt dan teruggeven.

Art 41. Een team bestaat uit exact 8 personen. Wissels moeten gevalideerd worden op het secretariaat 1 uur voor de start. Men mag niet starten indien het team uit minder deelnemers bestaat. Zorg voor mogelijke reserves.

Art 42. Per 2 min vertrekt er 1 team. Deze teamnamen worden afgeroepen en op de ‘GO’ van de official mag deze persoon vertrekken.

Art 43. In uw startbox plaatst u zich op teamvolgorde. Indien u te laat bent, moet u wachten tot het laatste team vertrokken is en sluit u achteraan aan. Van zodra iemand niet aanwezig is in de voorsorteerbox wordt zijn startplaats onmiddellijk ingenomen door de volgende, wat inhoudt dat iedereen vanaf dan 2min vroeger vertrekt dan zijn initiële starttijd. Dit maakt het voor ons mogelijk om laatkomers achteraan aan te sluiten. Na 1300 wordt er NIET meer gestart.

Art 44. Elke deelnemer krijgt twee extra polsbandjes. Bij het niet nemen van een hindernis geeft u een bandje af aan de Marshall. Indien u geen bandjes meer heeft kan u de wedstrijd verderzetten, uw resultaat telt echter niet meer mee voor de rangschikking. Indien u een bandje zou kwijt zijn meldt u dit aan de eerst volgende Marshall. Alle geknipte bandjes worden verzameld en nadien gecontroleerd.

Art 45. Maximaal 2 uur na uw starttijd dient u de aankomst bereikt te hebben zo niet volgt automatische diskwalificatie voor de rangschikking. U kan natuurlijk nog steeds de wedstrijd uitlopen.

Art 46. Indien er een hindernis om eender welke reden moet worden afgesloten, zal er, van iedere deelnemer die de hindernis ondertussen nam, een bepaalde tijd afgetrokken worden. Deze tijd wordt nadien in mindering gebracht voor het klassement.

Art 47. De organisator heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de hindernissenloop en over de vaststelling van de rangschikking. Hij kan op ieder ogenblik, zonder inspraak van wie dan ook, beslissingen nemen aangaande een wijziging van het loopparcours, het al dan niet verder zetten van de hindernissenloop, het uit de hindernissenloop verwijderen van deelnemers, het nemen van sancties ten overstaan van deelnemers zoals diskwalificatie, … De deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisator.

Art 48. De organisatie zal zo snel mogelijk alle resultaten kenbaar te maken. De prioriteit ligt bij de individuele resultaten dus het is mogelijk dat de teamresultaten pas later bekend gemaakt zullen worden.

Art 49. Elke hindernis dient zo centraal mogelijk genomen te worden (!). Enkel bij inhaal bewegingen mag men uitwijken, waar mogelijk, en indien het het doel van de hindernis niet schaadt.

Art 50. Teamleden mogen elkaar helpen maar mogen hiervoor de hindernis niet passeren. Wanneer een teamlid over een hindernis geklommen is, mag deze dus niet meer terugkeren om andere teamleden te helpen. Dit teamlid kan dus enkel helpen aan zijn zijde van de hindernis.
Denk dus na hoe je in groep een hindernis neemt.

Art 51. Het woord van de Marshall is heilig. Indien u het toch niet eens bent met een Marshall zijn mening, doe verder met de wedstrijd en zoek na de finish onmiddellijk een HeadMarshall op om uw uitleg te doen. Afhankelijk van de ernst van de zaak neemt hij een beslissing of geeft hij de zaak door aan ‘de reglement verantwoordelijke’ van de organisatie. Daar kunnen beide partijen nog eens hun verhaal doen en hij neemt een beslissing. Die beslissing is bindend. Weet dat 90% van alle Marshalls zelf het parcours zal uitgevoerd hebben in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Zij worden tevens opgeleid op het parcours door ervaren OCR Runners van OCR Belgium. 

Art 52. De team rangschikking wordt opgesteld volgens deze criteria, in volgorde:

 1. Het aantal teamleden met beide bandjes
 2. Het aantal teamleden met 1 bandje
 3. De tijd

Vb 1: Team A finisht in 1u30 en heeft 1 lid met 1 bandje, team B finisht in 1u40 en heeft al zijn bandjes nog = Team B wint

Vb 2: Team C finisht met 2 leden die nog 1 bandje hebben in 1u30 , team D finisht met 1 lid zonder bandje in 1u30 = Team C wint

Vb 3: Team E finisht met alle bandjes in 2u, Team F finisht met 2 leden die nog 1 bandje hebben in 1u45, Team G finisht met 1 lid zonder bandje in 1u30 = Team E wint

Vb 4: Een team met 8 x 1 bandje gaat hoger gerangschikt staan dan een team waarvan een van de leden geen bandjes meer heeft.

Art 53. Indien er een hindernis om gelijk welke reden moet worden afgesloten wordt van de lopers, die deze reeds gedaan hebben, een bepaalde tijd afgetrokken. Nadien worden de uitslagen aangepast: deze tijd wordt in mindering gebracht voor het klassement. Veiligheid gaat voor alles.

Indien u vragen heeft over een van deze voorgaande regels en u vindt het antwoord niet in onze FAQ, aarzel dan niet om ons te contacteren !

Veel succes.

Mvg,

#R2E

Partners